கார்த்திகை ஈரம் | Karthigai Eeram | Eelam Songs | Eelam Music

2 Views
admin
0

Eelam Music official©

இறுவெட்டு: புயல்

இசையமைப்பாளர்: இரா செங்கதிர்

ஒலிப்பதி: செஞ்சுடர் கலையகம்.

பாடலாசிரியர்கள்: துளசிச்செல்வன், சாந்தி நேசக்கரம், செல்வா, புவனா, தவம் , வன்னியூர் குருஸ்.

பாடியவர்கள்: இரா செங்கதிர், லெயா, உவானா, சினேறுகா, தேன்மொழி பஞ்சுதா, கரிசாந், சுடர்ச்செழியன், அக்சயன், ஐpனோசன், கரிகரணி கவிசன், அமலியா, தர்ணிகா.

உருவாக்கம், வெளியீடு: சுரலயம் இசைப்பள்ளி.

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments